Okurka je jednoletá rostlina s rozvětvenou poléhavou až několik metrů dlouhou lodyhou. Má citlivý kořenový systém, který proniká jen mělce do půdy, a proto je choulostivá na nedostatek tepla, vláhy a živin v půdě. Podle způsobu zpracování rozlišujeme okurky salátovky a nakládačky. Pěstují se v...