Klimaticky první jarní měsíc. Půda se otepluje jen na povrchu, v hloubce je stále studená. Již koncem měsíce se teplota půdy podstatně zvyšuje a to tak, že na povrchu jsou již podmínky vhodné pro první výsevy odolnějších druhů. Práce na zeleninové zahradě Půdu pro zeleninové záhony připravíme mělkým zkypřením a uhrabáním po podzimním rytí. Jestliže jsme nestihli na podzim záhony zrýt, provedeme tak co nejdříve, a to ve chvíli, kdy to stav půdy dovolí. Zajedeme rýčem asi 25 až 30 cm hluboko,...