V květnu slunce stoupá vysoko nad obzor a denní teplota se může vyšplhat až na +20 stupňů Celsia. Počasí v květnu nebývá stále a vyznačuje se vysokou proměnlivostí. Na přelomu dubna, května bývá chladno s poměrně vysokým výskytem přeháněk. Pro pěstitele zeleniny je důležitý příchod ledových mužů v první polovině května, kdy může dojít k citelnému ochlazení.Po ledových mužích lze provádět venkovní výsadbu sazenic s malým rizikem nočních mrazíku. V závěru května někdy přicházejí takzvaní malí...