Zásady ochrany osobních údajů

ABEX Substráty a.s, se sídlem Žabeň 203, 739 25 Žabeň, IČ: 25273221 (dále jen „Správce“), jakožto realizátor portálu https://www.pestujemeproradost.cz/ a správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku v rámci portálu https://www.pestujemeproradost.cz/ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Ochrana osobních údajů uživatelů portálu https://www.pestujemeproradost.cz/:

Informace zveřejňované na stránkách portálu https://www.pestujemeproradost.cz/ uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne portálu https://www.pestujemeproradost.cz/ kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, telefon či email), jsou tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem, k interním statistickým účelům a v rámci přihlášení uživatele na jím vybranou akci. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Používání souborů cookies

Úvod

Webové stránky https://www.pestujemeproradost.cz/ používají soubory cookies a další související technologie k zajištění funkčnosti webového portálu.

Co jsou soubory cookies

Cookie je jednoduchý textový soubor, který se ukládá ve Vašem počítači prostřednictvím používaného prohlížeče. Smyslem uloženého cookie je usnadnit používání webových stránek uživateli, který je již jednou navštívil.

Jaké cookies využíváme

Funkční

Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.

Marketing

Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Pro statistické vyhodnocení portálu https://www.pestujemeproradost.cz/ používáme analytický nástroj Google Analytics, který zpracovává potřebné cookies.

PartnerÚčelOchrana osobních údajů
Google AnalyticsAnalytický nástroj pro zjišťování chování uživatele na stránce.https://policies.google.com/privacy

Možnosti souhlasu s cookies

Přijmout

Při kliku na volbu “Přijmout” udělujete souhlas se všemi kategoriemi cookies, s nimiž pracuje webový portál https://www.pestujemeproradost.cz/.

Odmítnout

Volbou “Odmítnout” se automaticky nastaví pouze funkční cookies, které jsou zapotřebí pro správné fungování webového portálu https://www.pestujemeproradost.cz/.

Uložit předvolby

Volba „Uložit předvolby“ zajišťuje uložení individuálního nastavení uživatele.

V souvislosti se zpracováním cookies máte právo na přístup ke cookies v  Nastavení cookies.

Závěrečná ustanovení

Správce se zavazuje tyto Zásady ochrany osobních údajů v případě jakékoliv změny aktualizovat. 

Poslední úpravy dne 16.5.2023.